top of page
Logo_Advice_3.png

שיפור האפקטיביות הארגונית

• פתיחת צווארי בקבוק תהליכיים

• בניית מבנים ארגוניים הנדסיים ואחזקתיים

• התאמת המבנה הארגוני למטרות האסטרטגיות וליעדים

• פתיחת צווארי בקבוק תהליכיים

• יישום עקרונות Lean להקטנת תשומות והגדלת תפוקות

01

בניית והטמעת תפיסות אחזקה אופטימליות

• ניתוח מאפייני האחזקה והטכנולוגיה

• גיבוש תפיסות אחזקה אפקטיביות לצורך שיפור ה- OEE, הקטנת                              ה - Downtime והגדלת הפריון

• מימוש תהליכי TPM

• שילוב תפיסות אחזקה מתקדמות וטכנולוגיות חדשות

• ביצוע AUDITS לניהול ומימוש תהליכי אחזקה

 

02

ניתוח וניהול סיכונים במתודה רב ממדית

• ניתוח וניהול סיכונים במתודה רב ממדית ייחודית (MDRP)

• מניעת כישלון עתידי או הגדרת דרכי התמודדות בנוכחות סיכונים

• מוכנות למימוש שינויים בארגון

• יצירת שגרה ארגונית מונעת סיכון

03

 תחקור והפקת לקחים

• זיקוק תובנות לשיפור - מנוף ללמידה

• ליווי תהליך חקירת כישלון מלא - איסוף ממצאים וניתוחם, איתור גורמי השורש לכישלון

• המלצות לטיפול בבעיות השורש

• שכפול הצלחות

• הטמעת תרבות ארגון לומד

04

יזמות טכנולוגית

• בחינת פוטנציאל עסקי והתכנות לשילוב טכנולוגיות פורצות דרך

• ייצוג חברות זרות להחדרת טכנולוגיות פורצות דרך לישראל

• חיבור סטארט-אפים מקומיים לשותפים ומשקיעים זרים

05

שיפור אפקטיביות ניהול פרויקטים

• ניתוח מאפייני הפרויקט - לו"ז, ביצועים, משאבים וסיכונים
• תחקור סטטוס הפרויקט וגורמי השורש

• גיבוש חלופות להבראת פרויקטים בקשיים


 

06

bottom of page